TerritoryTerritory


UTTARAKHAND Territory


Mr.Radhe Krishna InstituteUTTARAKHAND Territory


 Territory Listing
of UTTARAKHAND
Territory Owner
UT-01

 Almora
 Rudrapur
 Champavat
 Nainital
 Pithoragarh
 Udham
 Singnagar

Mr.Tarun Gupta
UT-02
 Uttarkashi
 Chamoli
 Rudra Prayag 
 Tehri
 Gharal
 Dehradun
 Haridwar

Mr.Rekha